login »
Aanmelden casus

Elke ketenpartner heeft de mogelijkheid een casus in te brengen bij het Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland. Via ons mailadres zvh.kennemerland@om.nl kan de casus op een gemakkelijke en veilige manier bij ons ingebracht worden. Als u contact met ons opneemt, ontvangt u van ons een aanmeldformulier. Hierin beschrijft u de casus, in welk kader u meldt, welke risico’s er spelen en het doel van uw aanmelding.

In een wekelijkse weegploeg bekijken de procesregisseurs met de justitiële partners of een aanmelding past binnen de doelstellingen van het Zorg & Veiligheidshuis.

Informatiesheet 'Individueel Casus Overleg (ICO) in het ZVH Kennemerland'

In deze informatiesheet wordt beschreven wat een ICO is, wat er van u wordt verwacht en wat u van het Zorg & Veiligheidshuis kunt verwachten.