login »

Het Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten (ZVH) is opgericht in 2005. Het is een samenwerkingsverband van 8 gemeenten in West-Brabant en Zeeland, Openbaar Ministerie, politie en instellingen op het gebied van zorg, veiligheid, welzijn, wonen en justitie. De focus in de samenwerking ligt op complexe veiligheidscasuïstiek.

Doelstelling

Het gezamenlijk belang van de partners is het voorkomen en oplossen van problemen op het gebied van openbare orde en veiligheid. Concreet betekent dit dat we samen met onze partners werken aan het terugdringen van overlast en criminaliteit. Doelgroepen waarop we ons richten zijn onder meer de veelplegers, notoire overlastveroorzakers en ex-gedetineerden. De partners pakken casussen op die iedere partner afzonderlijk niet kan oplossen en waarvoor een integrale aanpak noodzakelijk is. Er wordt onder meer ingezet op recidivevermindering en gedragsverandering.

Locatie

ZVH De Markiezaten is gevestigd aan de rand van het centrum van Bergen op Zoom en faciliteert van daaruit de samenwerking. Het pand biedt werkplekken aan medewerkers van de partnerorganisaties, waardoor snel en efficiënt kan worden afgestemd. Daarnaast faciliteert het ZVH een aantal gestructureerde casusoverleggen. Tijdens het overleg schuiven vaste partners aan om afspraken te maken over een aantal casussen. Als er sprake is van een casus met zeer complexe veiligheidsproblematiek, wordt voor deze casus een afzonderlijk overleg georganiseerd. Dit overleg vindt plaats op initiatief en vaak onder regie van het ZVH.

Animatie Zorg- en Veiligheidshuizen

In dit filmpje wordt in drie minuten ‘het concept Zorg- en Veiligheidshuis’ toegelicht. Klik op de afbeelding om het filmpje te starten.