login »

In het Zorg en Veiligheidshuis Noord- en Oost Gelderland (NOG) worden veiligheidsproblemen in de regio Noord- en Oost Gelderland gezamenlijk door gemeenten, politie, justitie en zorgorganisaties aangepakt. De partners bespreken gezamenlijk keten-overstijgende problematiek die gebaat is bij een multidisciplinaire aanpak.

Afhankelijk van de problematiek worden ook andere partners uitgenodigd. Dat kunnen bijvoorbeeld zijn: maatschappelijk werk, woningcorporaties, UWV, Leger des Heils of Gehandicaptenzorg.

De aanpak richt zich vaak op gezinnen/personen. Deze aanpak, door middel van casusoverleggen, is de basis voor het Zorg en Veiligheidshuis NOG.

Animatie Zorg- en Veiligheidshuizen

In dit filmpje wordt in drie minuten ‘het concept Zorg- en Veiligheidshuis’ toegelicht. Klik op de afbeelding om het filmpje te starten.