login »

Partners

Het Zorg- en Veiligheidshuis is een netwerksamenwerking. Dit betekent dat alle partners hun eigen (wettelijke) verantwoordelijkheden behouden. Bij complexe casuïstiek vragen wij aan de netwerkpartner om maatwerk te leveren. Onze rol hierin is dat we op basis van gezag de ketensamenwerking optimaliseren.

Samenwerking

De samenwerking vindt plaats tussen: de gemeenten (Dalfsen, Deventer, Kampen, Hardenberg, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Zwolle), Openbaar Ministerie, Politie, Dienst Justitiële Inrichtingen, Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg Overijssel, William Schrikker Jeugdbescherming & Jeugdreclassering, Tactus Verslavingszorg (reclassering en preventie), Dimence groep (inclusief De Kern maatschappelijk werk), Gevangeniswezen, MEE IJsseloevers, De Tender, Trajectum, Humanitas-DMH, GGD IJsselland, Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), RIBW, Reclassering Nederland, Iriszorg, Leger des Heils reclassering welzijn,Veilig Thuis, Limor en HALT.

Afhankelijk van de problematiek, kunnen lokale partijen deelnemen aan het overleg wanneer de persoons-, gezins- of gebiedsgebonden casuïstiek daarom vraagt.

Infograpic ZVH IJsselland

Het Zorg- en Veiligheidshuis IJsselland heeft een infograpic ontwikkeld waarin het werk en de werkwijze van het ZVH wordt toegelicht. Ketenpartners lezen in de infograpic wanneer en waarvoor ze het ZVH kunnen inzetten.