login »

Zorg- en Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid

Het Zorg- en Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid richt zich op het duurzaam
versterken van de veiligheid en leefbaarheid binnen de regio.

Netwerkorganisatie

Het Zorg- en Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid is een netwerkorganisatie die, in samenwerking met de partners uit het bestuurlijke, justitiƫle en zorgdomein, complexe en domeinoverschrijdende problematiek aanpakt.

Hiermee draagt het Zorg- en Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid effectief bij aan het borgen en versterken van de duurzame veiligheid en leefbaarheid binnen de regio Zuid-Holland Zuid.

Bundelen van krachten

Het bundelen van krachten met de verschillende ketenpartners stelt ons in staat om een effectieve aanpak op maat te bieden bij complexe en ernstige problematiek van burgers.

Het Zorg- en Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid is gevestigd in het centrum van Dordrecht.