login »

Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord

Voor een succesvolle aanpak van multiprobleemgezinnen, criminaliteit en ernstige overlast is meer nodig dan zorg of straf alleen. Het vraagt om een gezamenlijke aanpak van gemeenten, zorg en justitie.

Dat gebeurt in de vorm van het Zorg- en Veiligheidshuis: een netwerk van partners zoals politie, openbaar ministerie en gemeente. Als het nodig is, schuiven ook andere partijen aan, zoals GGZ, gebiedsteam of sociale dienst.

Animatie Zorg- en Veiligheidshuizen

In dit filmpje wordt in drie minuten ‘het concept Zorg- en Veiligheidshuis’ toegelicht. Klik op de afbeelding om het filmpje te starten.


Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord is onderdeel van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.