login »

Zorg en Veiligheidshuis Hollands Midden

Wij geloven dat iedereen recht heeft op een veilig leven en op een veilige leefomgeving. En daarom ook op zorg en hulp op de momenten dat de veiligheid in het geding is. Het Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden (ZVH HM) is een organisatie waar mensen en instanties terecht kunnen als zij zich zorgen maken over iemand.

Bijvoorbeeld omdat iemand in een onveilige situatie zit of omdat iemand onveiligheid voor anderen veroorzaakt. ZVH HM werkt in de regio’s Holland Rijnland en Midden Holland, met werklocaties in Leiden en Gouda.

Als er zorgen zijn over iemand

Het ZVH HM probeert samen met andere organisaties om zorgelijk gedrag, (huiselijk) geweld, kindermishandeling en/of een opeenstapeling van persoonlijke problemen te voorkomen, te verminderen of op te lossen. We proberen de situatie van mensen die bij ons in beeld komen te verbeteren. Gevraagd en ongevraagd. We adviseren, ondersteunen, en leiden toe naar hulp met als doel de situatie en de veiligheid te verbeteren voor de persoon zelf en zijn/haar omgeving.

Breed aanbod van expertise en diensten

Het Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden onderscheidt zich van andere ZVH’en in Nederland doordat er verschillende uitvoerende (gemeentelijke) diensten onder één dak samenwerken. We zijn dus zowel een netwerkorganisatie als een uitvoerende dienst. In grote lijnen bieden wij de volgende diensten:

  • Veilig Thuis, richt zich met name op huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • Crisis Interventieteam (jeugd), handelt in situaties waarbij direct actie ondernomen moet worden om de veiligheid van betrokkenen te garanderen.
  • Meldpunt Zorg & Overlast, waar mensen terecht kunnen als zij zich zorgen maken over iemand of overlast ervaren.
  • Team Veiligheidshuis (1), coördineert de samenwerking tussen organisaties rondom mensen die een opeenstapeling hebben van persoonlijke problemen en (daardoor) overlast veroorzaken of crimineel gedrag vertonen.
  • Basiszorgcoördinatie kwetsbare kinderen, voor ouders die het zelf niet goed lukt om de meest basale zorg aan hun kind te geven.
  • Jeugd Preventie Team, gaat vroegtijdig in gesprek met jongeren over kleine delicten om erger te voorkomen.

Meer info

Een goed beeld van onze dienstverlening krijg je op de website van het ZVH Hollands Midden.


(1) De meeste Zorg- en Veiligheidshuizen in Nederland beperken zich tot de werkzaamheden van dit team.