login »

Zorg- en Veiligheidshuis Gelderland Zuid

Het Zorg- en Veiligheidshuis Gelderland Zuid speelt een belangrijke rol in de samenwerking, afstemming en aansluiting van preventie, straf en nazorg. Daarmee draagt het bij aan het vergroten van de veiligheid, het terugdringen van de criminaliteitscijfers en het terugdringen van recidive. Het verzorgingsgebied bestrijkt 18 gemeenten.

Aanpak

Aanleiding voor een aanpak van een persoon is vaak een strafbaar feit met raakvlakken naar andere terreinen, zoals huisvesting, verslaving, werk en inkomen. Medewerkers van de deelnemende organisaties werken onder één dak, waardoor de lijnen tussen de verschillende instanties kort zijn.

Partners

De partners op hetzelfde moment samen aan de slag met een casus. Bovendien wordt alle kennis op één plek verzameld. De aanpak van veelplegers, risicojongeren, overlast en huiselijk geweld vormt de kern van de activiteiten van het Zorg- en Veiligheidshuis.

Animatie Zorg- en Veiligheidshuizen

In dit filmpje wordt in drie minuten ‘het concept Zorg- en Veiligheidshuis’ toegelicht. De informatieve animatievideo is ontwikkeld om de aanpak van het ZVH duidelijk te maken.