login »

Wie & wat?

In het ZVHBZO werken overheid, politie, justitie, reclassering, kinderbescherming en (verslavings)zorg samen. Hun gezamenlijke doel is de veiligheid en leefbaarheid in de 21 regiogemeenten in Brabant Zuidoost te verbeteren. Hoe? Door onder strakke ZVHBZO-regie ernstige zorgproblematiek, overlast en criminaliteit te bestrijden.

Netwerk

Het ZVHBZO is een netwerk, een samenwerkingsverband tussen partners uit de strafrecht- en zorgketen, gemeentelijke partners en bestuur. Samen pakken zij complexe problematiek aan en dringen zo overlast, huiselijk geweld en criminaliteit terug. Hoe? De samenwerkingspartners signaleren problemen, bedenken oplossingen en voeren die samen uit. Daardoor kunnen we zorg- en veiligheidsproblemen beter, sneller en effectiever aanpakken.

Manier van werken

Probleemgevallen pakken we aan met een mix van preventie, repressie en zorg, om potentieel grote problemen zo klein mogelijk te houden. Het ZVHBZO helpt ketenpartners knelpunten op te lossen.