login »

Signaal radicalisering

In Oost-Brabant werken onze ketenpartners nauw samen als het gaat om de aanpak van radicalisering. Specialisten van gemeenten, Openbaar Ministerie, politie, maar ook bijvoorbeeld de Raad voor de Kinderbescherming en Reclassering Nederland komen maandelijks samen in het Zorg- en Veiligheidshuis om mogelijke signalen van radicalisering te bespreken.

Samen kijken zij of de casus integraal moet worden opgepakt, om zo de juiste hulp te verlenen en de veiligheid van onze samenleving te kunnen waarborgen. Jij kunt als professional een bijdrage leveren aan een veilige samenleving.

Signaal van mogelijke radicalisering?

Heb je een signaal van mogelijke radicalisering? Of weet je niet precies of dat wat je ziet ook daadwerkelijk gaat om een signaal van radicalisering? Bespreek dit dan met je contactpersoon binnen de gemeente, of met de politie. Zij kunnen met je meedenken en kunnen beoordelen of de casus moet worden besproken in het Zorg- en Veiligheidshuis.

Een signaal van radicalisering kan vanwege het delen van benodigde bijzondere gegevens alleen worden aangemeld door de gemeente, Openbaar Ministerie en politie. Vanzelfsprekend word jij als professional meegenomen in de procedure, er wordt namelijk extra expertise toegevoegd, zodat jij je kunt blijven richten op jouw taken.

Casus aanmelden

Gemeenten, politie en Openbaar Ministerie kunnen casussen aanmelden via deze link.