login »

Agenda bestuurlijke overleggen 2024

25 april:
Dagelijks Bestuur

15 mei:
Netwerktoelichting agenda Algemeen Bestuur en Regiegroep (digitaal)

30 mei:
Algemeen Bestuur en Regiegroep

4 juli:
Dagelijks Bestuur

25 september:
Dagelijks Bestuur (Hei-ochtend)

10 oktober:
Dagelijks Bestuur

16 oktober:
Netwerktoelichting agenda Algemeen Bestuur en Regiegroep (digitaal)

31 oktober:
Algemeen Bestuur en Regiegroep

12 december:
Dagelijks Bestuur

Voor meer informatie over bovenstaande overleggen of het aanmelden voor de virtuele netwerktoelichtingen (op 15 mei en 16 oktober) van de agenda’s voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en de Regiegroep kunt u een bericht sturen naar secretariaat@zvhbzo.nl.