login »

Nieuwsbrief oktober 2021

In deze nieuwsbrief:

Heb je suggesties, ideeën of tips voor ons? Die horen we graag!

namens alle collega's
Evan Frank, directeur / ketenmanagerMoniek Veldhoven:

‘Warme overdracht AVE3-casussen en medewerkers van gemeente Eindhoven naar ZVHBZO’

Gemeente Eindhoven is ketenpartner van ZVHBZO, maar had ook een gemeentelijk team met procesregisseurs. Deze opzet wordt nu deels losgelaten en Eindhoven gaat nauwer samenwerken met het ZVHBZO, onder meer door de procesregie in AVE3-casussen over te dragen en drie procesregisseurs en een ondersteuner aan het Zorg- en Veiligheidshuis toe te voegen. Programmamanager zorg en veiligheid van de gemeente Eindhoven Moniek Veldhoven licht toe.

“Sinds 2015 had Eindhoven een eigen Gemeentelijk De-escalatie Team (GDT), dat ook procesregie voerde op casussen. Vanaf 2018 was er daarnaast een eigen gemeentelijk regieteam voor complexe casuïstiek. En wij werken natuurlijk veel samen met WIJeindhoven, de partij die casusregie voert volgens het principe ‘1 plan, 1 gezin, 1 regisseur’ en de wettelijke taken van de gemeente uitvoert. We merkten de vele overlap in al die taken, rollen en verantwoordelijkheden, ook in onze samenwerking met ZVHBZO. Van die overlap werden we niet per se slagvaardiger. Ook was het voor samenwerkingspartners niet altijd duidelijk welke vraag nu aan wie moest worden gesteld, waardoor het langer duurde voordat het juiste team rondom een inwoner werd gevormd. Om de efficiëntie te bevorderen en rolonduidelijkheid te voorkomen zijn we gaan bekijken wat Eindhoven écht nodig heeft.”

De gemeentelijke taken werden tegen het licht gehouden volgens de AVE-methodiek, de Aanpak ter Voorkoming van Escalatie. Dat proces resulteerde in een veel efficiëntere en heldere opzet van de samenwerking in casuïstiek op het snijvlak van zorg en veiligheid, aldus Moniek: “Het ZVHBZO heeft de specifieke taak van procesregie op escalatieniveau AVE3 en hoger, waarbij sprake is van veiligheidsrisico’s en vaak strafrechtpartners zijn betrokken. Deze strafrechtpartners hebben een regionale functie en doen het liefst zaken met één regionale partij in plaats van met een veelheid aan gemeenten. Het ZVHBZO heeft veel expertise in AVE3-procesregie in huis, plus de partnerafspraken die de samenwerking en privacy borgen. Dan is het niet nodig dat de gemeente dat nog eens zelf organiseert. Dat woog allemaal mee in onze keuzes.”

Eén van die keuzes is opheffing van het GDT. “Maar wat te doen met AVE2-casussen? Ook daarin kunnen knelpunten voorkomen. Ook dat moet goed georganiseerd zijn, om verdere escalaties te voorkomen en preventief te werk te gaan. Niet zozeer voor de werkdruk in het ZVHBZO maar vooral omdat er mensen en gebeurtenissen in de stad achter zitten waar we sneller bij willen zijn. Ook daarvoor is een platform nodig dat de-escaleert, ervoor zorgt dat zaken niet te lang blijven liggen en knopen doorhakt wanneer nodig. Die taak blijft bij de procesregisseurs van de gemeente liggen en wordt in de toekomst uitgevoerd door het Regieteam+.”

De taken van het GDT op AVE3 gaan nu helemaal naar het ZVHBZO, legt Moniek uit: “Meer casussen maar ook de mensen uit het GDT verhuizen gefaseerd mee, voor een soepele overgang en zodat niets of niemand tussen wal en schip valt; een warme overdracht. We voeren nu een triage uit op zo’n 2.000 GDT-casussen. Een groot deel ervan wordt afgesloten of overgedragen naar WIJeindhoven of het gemeentelijk Regieteam+. De AVE3-casussen die procesregie nodig hebben verhuizen mee. Procesregisseurs Marjon van de Koolwijk, René van den Brandt en Kitty Coppens worden nu bij het ZVHBZO gedetacheerd, met een extra ondersteuner. Zij zijn er voor alle ZVHBZO-casussen, dus niet alleen de Eindhovense. Ze zijn er warm ontvangen en voelen zich welkom, ook al is het een flinke omschakeling. Per 1 januari 2022 gaan we helemaal werken volgens de nieuwe afspraken, die we na een half jaar en een jaar evalueren.”

Ook voor andere casussen kan en blijft de gemeente bij het ZVHBZO aankloppen: “Vanwege de expertise en adviesrol. Wanneer we om advies vragen over een casus die dreigt te escaleren, kan een casus direct voor procesregie worden aangemeld bij het ZVHBZO of we krijgen goed advies waarmee we zelf aan de slag kunnen. Bovendien, als expertisecentrum helpt het ZVHBZO ons bij het ontwikkelen van een persoonsgerichte aanpak op verschillende thema’s, inclusief de nieuwe PGA van personen met verward gedrag. Het ZVHBZO zorgt er dan voor dat het netwerk bij elkaar komt; dat is al een hele belangrijke stap waarvan wij blij worden. Er ontstaat zo ook een gedeeld beeld van wat verward gedrag is en wanneer je te maken krijgt met veiligheidsrisico’s. Daarop worden eveneens processen ingericht die erop inspelen, op gezins-, omgevings- en maatschappelijk niveau. Alleen al de gezamenlijke definitie is een stap op zich. Het ZVHBZO neemt daarin als neutrale partner een goede rol op zich.”Tevredenheid over onze dienstverlening

Dit jaar heeft Ashley Wolf, in het kader van haar Bestuurskunde-master Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit, onderzoek gedaan onder de 21 gemeenten in het ZVHBZO. Zij liep hiervoor, een half jaar, haar afstudeerstage bij het ZVHBZO.

Ashley bracht zowel de tevredenheid als verwachtingen en behoeften in kaart. Haar onderbouwde conclusie is dat de gemeenten in het algemeen tevreden zijn over de ZVHBZO-dienstverlening. Vooral contacten, netwerk, ervaring en mogelijkheden tot advies vragen, sparren en opschalen worden genoemd.
Ook worden diverse verbeterpunten en wensen aangekaart, zoals heldere communicatie over COM en PGA en over wat het ZVHBZO is, doet en voor gemeenten kan betekenen, met name in het sociale domein. Diverse gemeenten geven met name aan behoefte te hebben aan betrokkenheid bij personen met verward gedrag en nazorg van ex-gedetineerden.

Het onderzoek leverde belangrijke inzichten op. Met deze input kunnen we leren om te verbeteren. Op basis van Ashley’s bevindingen richten we momenteel een geautomatiseerd systeem in, waarmee ketenpartners na afsluiting van een casus direct hun feedback kunnen geven.
Ook besteden we specifiek aandacht aan communiceren wat we zijn en doen, met name in het zorg- en sociale domein. De ZVHBZO-expertise wordt sterker naar voren gebracht, in bijvoorbeeld gemeentelijke en netwerkpresentaties door onder anderen de procesregisseurs.


Vacature procesregisseur

We verwelkomen al drie nieuwe procesregisseurs die vanuit de gemeente Eindhoven bij ons worden gedetacheerd. Daarnaast hebben we behoefte aan nog meer versterking van ons team. Deze vacature voor een extra procesregisseur staat inmiddels open en is te vinden op onze LinkedIn-pagina (die je dan meteen kunt volgen).


ZVHBZO online

Snel op de hoogte van ons laatste nieuws? Volg ons dan op onze nieuwe organisatiepagina op LinkedIn of kijk op onze pagina’s op de website van de Nederlandse Zorg- en Veiligheidshuizen.


Meer of nee?

Wilt u een collega aanmelden of deze nieuwsbrief voortaan niet meer ontvangen?
Mail naar secretariaat@zvhbzo.nl.