login »

Nieuwsbrief december 2022

In deze nieuwsbrief onder meer:

 
Heb je suggesties, ideeën of tips voor ons? Die horen we graag!
namens alle collega's

Evan Frank, directeur / ketenmanager


Bewust omgaan met vertrouwelijke informatie

Voor het werk van elk Zorg- en Veiligheidshuis is informatie delen essentieel. Omdat het om persoonlijke gegevens gaat in casussen en adviezen, is privacybescherming even relevant. Het ZVHBZO en zijn ketenpartners werken daarom met een specifiek privacyprotocol. Een belangrijke bijdrager daaraan is mr. Arthur Westenend, consultant General Data Protection Regulation (GDPR) bij het ZVHBZO en Certified Information Privacy Professional/Europe. Hoog tijd om hem eens voor te stellen!
Lees verder


Wat verwacht jij van kennis- en expertisecentrum ZVHBZO?

Zoals eerder dit jaar aangekondigd gaan we extra werk maken van onze rol en functie als kennis- en expertisecentrum. Daarvoor is Laura van Verseveld aangetrokken. Zij is in haar bedrijf De Werkambitie gespecialiseerd in duurzame ontwikkeling en verandermanagement.
Laura is aan de slag voor een keur aan kennis- en expertisebijeenkomsten, werkplaatsen en ontmoetingen, al dan niet hybride, rond vijf thema’s.

Laura: “We doen nu onderzoek naar de wensen die leven bij onze ketenpartners. Suggesties en ideeën zijn daarom van harte welkom. We willen ons aanbod als vraagbaak en expertisecentrum natuurlijk zo strak mogelijk laten aansluiten op wensen van partners en hun dagelijkse praktijk."

Laura is bereikbaar via laura.van.verseveld@zvhbzo.nl.


ZVHBZO in ontwikkeling

Sinds de meest recente gemeenteraadsverkiezingen zijn er wijzigingen in het dagelijks bestuur geweest. Dat bestaat nu uit:

 • voorzitter burgemeester Paul Verhoeven (gemeente Heeze-Leende, namens subregio Dommelstroom), 
 • secretaris wethouder Samir Toub (gemeente Eindhoven, namens subregio Eindhoven),
 • penningmeester wethouder Harrie van Dijk (gemeente Helmond, namens subregio Peelland), 
 • burgemeester Frank van der Meijden (gemeente Laarbeek, namens subregio Peelland),
 • burgemeester Judith Keijzers-Verschelling (gemeente Oirschot, namens subregio De Kempen),
 • wethouder Mathil Sanders-de Jonge (gemeente Geldrop-Mierlo, namens subregio Dommelstroom) en 
 • wethouder Véronique Zeeman (gemeente Best, namens subregio De Kempen).

Het betrokken en enthousiaste dagelijks bestuur kwam met het ZVHBZO-team bij elkaar tijdens een geslaagde hei-ochtend eind september. Daarbij zijn de plannen voor 2023 en verder en de persoonsgerichte aanpak personen met onbegrepen gedrag gepresenteerd en besproken. Ook is gesproken over plannen om volgend jaar aan de slag te gaan met de aanpak van mensenhandel, waar al een regiotafel voor bestaat. Het bestuur kon zich bovendien onderdompelen in de dagelijkse ZVHBZO-praktijk door een casusoverleg te ‘oefenen’.

Enkele weken later kwamen het algemeen bestuur en de regiegroep hybride bij elkaar. De keuze voor persoonlijke of online aanwezigheid zorgde voor een hoge opkomst. Nieuwe ketenpartner GGD sloot voor de eerste keer aan, met een presentatie van hun werk; dat leverde een warme ontvangst en boeiende gesprekken op. Ook is een presentatie gegeven over de integrale, intensieve en multidisciplinaire MDA++-aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, die goed werd ontvangen.

Jaarplan 2023
Ter info: het jaarplan voor 2023 en verder is vastgesteld. Daarvan wordt nu een toegankelijke en inzichtelijke infographic gemaakt, die op korte termijn zal worden gedeeld.
Het volledige jaarplan is hier in te zien.

GGD voorgesteld
Onze nieuwe convenantpartner GGD Brabant-Zuidoost is een belangrijke schakel in de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg, het werkveld dat volop in ontwikkeling is. GGD werkt daarvoor met een actief vangnet met wijk-GGD en meldpunten voor personen met onbegrepen gedrag. Voor veel regiogemeenten neemt de GGD het verplichte meldpunt Wvggz op zich (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg). 

De GGD wil samen met ketenpartners nog meer inzetten op individuele complexe problematiek door het ontwikkelen van een ‘samenhangende OGGZ-aanpak’.
Meer hierover vind je in het meerjarenbeleidsplan 2022-2026.


Kennissessie ‘MAATSCHAPPELIJKE ONRUST’

Op donderdag 15 december 2022, van 12.30 tot 18.00 uur, is er in Willem Twee in Den Bosch de kennissessie ‘Maatschappelijke Onrust’. Deze kennissessie wordt georganiseerd door de Programmaraad Maatschappelijke Onrust, het Regiobureau Integrale Veiligheid Oost-Brabant en de Zorg- en Veiligheidshuizen Brabant Zuidoost en Brabant Noordoost. Doel is met professionals samen te komen tot preventieve aanpak van radicalisering en extremisme.

Met:

 • Ronald van Meijgaarden, burgemeester van Boxtel en vicevoorzitter van de Programmaraad Maatschappelijke Onrust.
 • ‘Atlas van afgehaakt Nederland’, door Josse de Voogd, zelfstandig onderzoeker, publicist op het raakvlak ruimte, politiek en samenleving.
 • ‘Complottheorieën’, door Jelle van Buuren, universitair docent Universiteit Leiden - Institute of Security and Global Affairs.
 • ‘Relatie tussen radicalisering en psychosociale problematiek’, door Arjan de Wolf, sociaal psycholoog, expert in radicalisering en Agressie en Geweld, directeur DWTA.

Meer weten, aanmelden? Mail dan naar sandra.handels@zvhbzo.nlWe wensen je alvast warme feestdagen en een feestelijk uitluiden van 2022

Het ZVHBZO is tijdens de feestdagen bereikbaar via info@zvhbzo.nl.