login »

Actueel

Nieuwsbrieven


Jaarverslag 2022

Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost heeft zijn jaarverslag gepubliceerd. Het verslag beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten in 2022. Het geeft een beeld van alles wat het ZVH het afgelopen jaar uitvoerde en bereikte en van de ontwikkelingen die invloed hebben op de dienstverlening en de netwerksamenwerking.


Jaarplan 2023

Dit jaarplan beschrijft welke werkzaamheden het ZVHBZO gaat uitvoeren in 2023.

De taken en activiteiten vertalen zich in 3 hoofdpijlers;
> Pijler 1 richt zich op Regievoeren op complexe casuïstiek,
> Pijler 2 op Verbinden met de omgeving en kennis & expertise en
> Pijler 3 op Huis op orde.


Jaarverslag 2021

“Het aantal door partners aangemelde casussen bleef stabiel op hetzelfde hogere niveau als in 2020. De toename lijkt zo geen incident te zijn geweest; partners zoeken bewust vaker de samenwerking binnen het Zorg- en Veiligheidshuis op”, aldus bestuursvoorzitter Paul Verhoeven. Je leest er meer over in ons jaarverslag 2021.


Terugblik webinar re-integratie ex-gedetineerden Oost-Brabant

Samen met de collega's van Zorg- en Veiligheidshuis BNO, 3RO, DJI en VLOT organiseerden we op 29 juni het webinar re-integratie ex-gedetineerden Oost-Brabant.

Het vernieuwde Bestuurlijk Akkoord Nazorg ex-gedetineerden kennen we natuurlijk al sinds 2019. De uitgangspunten van dit bestuurlijk akkoord zijn met ingang van 1 juli ook verankerd in de Wet Straffen en Beschermen. In het webinar worden kort het bestuurlijk akkoord en de Wet (in het bijzonder 18a en 18b) toegelicht.

Webinar gemist? Het is hier terug te zien:

Het is mogelijk dat de video (door uw cookie-instellingen) niet zichtbaar is. Klik hier om de video op te bekijken op YouTube


Visie 2020–2022

Waar staan we en waar gaan we naartoe? In deze visie 2020-2022 leest u hoe het ZVHBZO zich nu en de komende tijd ontwikkelt, om waardevol bij te dragen aan een veiligere en leefbare regio.


Jaarverslagen 2019 en 2020