login »

Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

In het ZVHBZO werken maatschappelijke organisaties samen bij de aanpak van complexe problematiek rond overlast, huiselijk geweld en criminaliteit. Hun gezamenlijke doel is de veiligheid en leefbaarheid in Zuidoost-Brabant te verbeteren.

Sommige problemen van mensen zijn zo complex dat reguliere zorg- en veiligheidsprocessen geen oplossing bereiken. Dan zijn regie en coördinatie nodig om tot een doorbraak te komen.

De regisseurs van het ZVHBZO brengen professionals uit de domeinen zorg en veiligheid en de gemeenten bij elkaar. Dankzij deze netwerksamenwerking worden complexe problemen integraal aangepakt en beter beheersbaar.

Infographic

Wat is het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost en wat doet het ZVHBZO? Dat zie en lees je in deze actuele infographic met onze dienstverlening.

Werkgebied Brabant Zuidoost