login »

Ketenoverstijgende aanpakZorg- en Veiligheidshuis Baronie Breda is een netwerksamenwerking tussen de verschillende ketens straf (politie en justitie), zorg (organisaties zorg en welzijn) en bestuur (gemeenten). De samenwerking richt zich op de aanpak van complexe problematiek. Specialisten bieden ondersteuning in casussen waar professionals binnen de reguliere ‘eigen’ keten niet voldoende tot een duurzame en doeltreffende oplossing komen. Er is intensieve samenwerking nodig tussen de verschillende ketens straf, zorg en bestuur.

Animatie

Professionals kunnen een complexe casus aanmelden bij het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH). Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een animatie laten ontwikkelen waarin de werking van het ZVH duidelijk uitgelegd wordt.

District de Baronie

Het werkgebied van Zorg- en Veiligheidshuis Baronie Breda bestaat uit zeven gemeenten. Het ZVH is gevestigd in het centrum van Breda. Vanuit deze locatie werken straf- en zorgpartners en gemeenten samen.

  • Altena
  • Breda
  • Drimmelen
  • Etten-Leur
  • Geertruidenberg
  • Oosterhout
  • Zundert
     Maatwerk                        Casusoverleg                               Netwerk                             Faciliteiten


Maatwerk complexe problematiek: regisseurs coördineren de samenwerking tussen de verschillende ketens straf, zorg en bestuur.


Er zijn diverse overlegvormen
in het ZVH voor de bespreking van complexe problematiek.
Lees mee
 

Het ZVH verbindt professionals uit de verschillende ketens straf, zorg en bestuur.


Partners van het ZVH kunnen gebruik maken van diverse faciliteiten.


Zorg- en Veiligheidshuizen

In totaal zijn er in Nederland 33 Zorg- en Veiligheidshuizen. Bekijk voor meer informatie de landelijke website.