login »

Het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ) is in 2015 ontstaan uit een fusie van het Veiligheidshuis Amsterdam-Amstelland en het gemeentelijke Programmabureau Top600. Het AcVZ is de centrale plek van waaruit de gemeente, samen met haar maatschappelijke partners, al haar integrale persoonsgerichte aanpakken coördineert. Bovendien fungeert het AcVZ als het Veiligheidshuis voor Amsterdam-Amstelland, binnen het landelijke netwerk van Veiligheidshuizen.

Het AcVZ valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Stuurgroep AcVZ. Deze bestaat uit de hoogst verantwoordelijke vertegenwoordigers van alle betrokken partners, onder voorzitterschap van de burgemeester van Amsterdam als bestuurlijk coördinator van het geheel.

Het AcVZ wordt ingezet als het noodzakelijk is om een probleem vanuit meerdere kanten (straf, zorg) tegelijk aan te pakken. Het kan daarbij gaan om bijvoorbeeld langdurige problematiek binnen een (relatief) grote doelgroep zoals de Top600, hardnekkige problemen zoals zeer ernstige problemen tussen buren in de Treiteraanpak, of incidentele problemen waar frontline werkers in partnerorganisaties tegenaan lopen, en waar ze in het AcVZ advies en ondersteuning voor kunnen krijgen. Maar alle problemen bevinden zich altijd ‘op het snijvlak van straf en zorg’.

De doelstellingen van de meeste integrale persoonsgerichte aanpakken in het AcVZ zijn vaak complex en moeilijk meetbaar. Zo richt de Top600 zich op ‘gedragsverandering’ (straf), ‘beter perspectief’ (zorg) en ‘minder invloed op broertjes en zusjes’ (instroombeperking). Tegelijkertijd wordt in elke aanpak nadrukkelijk gekeken naar hulp en verbetering voor de omgeving en de slachtoffers van de doelgroep.