login »
06 april 2023

Werkzame elementen MDA++ aanpak

Onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar de MDA++ aanpak in vijf regio’s. Het rapport beschrijft onder andere welke elementen in de regio’s werkzaam blijken. Dit betreft elementen die helpen om de aanpak goed vorm te geven.

Beschrijving

In opdracht van het programmteam GHNT (inmiddels opgegaan in het programma Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming) onderzocht het Verwey-Jonker Instituut wat de effecten van deze aanpak zijn. Er is onderzoek gedaan in de 2 pilotregio’s: Rotterdam en Hart van Brabant, en in 3 referentieregio’s: Friesland, Drenthe en West-Brabant.

Duidelijke meerwaarde
Het Verwey-Jonker Instituut concludeert dat MDA++ over het algemeen als positief wordt beschouwd. Het welzijn van ouders en kinderen verbetert, het geweld neemt af en ook vermindert er een aantal risicofactoren (armoede, werkloosheid, traumaklachten en opvoedstress). Cliënten laten in de interviews weten dat de inzet van MDA++ een duidelijke meerwaarde heeft. Professionals geven aan dat MDA++ een lacune in het aanbod opvult.

Lastig om geweld duurzaam te stoppen
Gezinnen met heel complexe meervoudige problematiek (waaronder geweld) kunnen nu beter geholpen worden. Tegelijkertijd ziet het Verwey-Jonker Instituut ook hoe lastig het is om het geweld duurzaam te stoppen. Er is een grote groep van gezinnen waarbij de 2e meting nog steeds veelvuldig of ernstige vormen van huiselijk geweld laten zien. Niet alle veranderingen zijn alleen toe te schrijven aan MDA++.

Advies aan programmateam Toekomstscenario
In het rapport geeft het Verwey-Jonker Instituut aan welke werkzame elementen - die helpend zijn om de aanpak goed vorm te geven - uit de verschillende regio’s zijn opgehaald. Het advies aan het programmateam Toekomstscenario is om bij de ontwikkeling van het Regionaal Veiligheidsteam aan te sluiten bij en voort te bouwen op de kennis, ervaring en geleerde lessen binnen MDA++, en niet opnieuw te beginnen. Daarnaast wordt geadviseerd de bestaande Landelijke Bouwstenen MDA++ uit te breiden met een aantal meer inhoudelijke bouwstenen.

Auteurs

Frouke Sondeijker, Majone Steketee, Bas Tierolf, Mathilde Compagner en Milou Lunnemann

Organisatie

Verwey-Jonker Instituut

Downloads