login »
14 april 2023

Handreiking privacy en gegevensdeling wijk-GGD’er

Wijk-GGD’ers zijn experts in het regelen van passende zorg en ondersteuning voor mensen met onbegrepen gedrag. Deze handreiking biedt concrete handvatten hoe gemeenten de privacy en gegevensdeling voor wijk-GGD’ers goed kunnen organiseren.

Beschrijving

Wijk-GGD’ers werken intensief samen met buurtbewoners en partners uit het zorg-, sociaal- en veiligheidsdomein. Zoals de politie, (acute) ggz, maatschappelijk werk, huisarts, gemeente. In dat samenwerken is het belangrijk om het risico op inbreuk van de privacy voor een bewoner zo klein mogelijk te maken.

Hoe je dat doet en wat daarvoor nodig is staat nu beschreven in de handreiking die hier nu de juridische basis voor biedt. De handreiking is vooral bedoeld voor beleidsmedewerkers, projectmanagers en juristen die tot taak hebben om de werkwijze van de wijk-GGD’er goed in te richten.

Auteurs

Léon Sonnenschein en Leonie Aarsen

Organisatie

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

Downloads