login »
23 februari 2022

Fatale politie-incidenten

Jaarlijks overlijden er circa tien mensen tijdens ‘fatale politie-incidenten’. Bijvoorbeeld tijdens een aanhouding, na een achtervolging of in een politiecel. Uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Nationale Politie en de Rijksrecherche, blijkt dat bij een groot deel van de slachtoffers sprake is van multiproblematiek, eerdere politiecontacten en verward gedrag ten tijde van het incident.

Beschrijving

De ‘fatale politie-incidenten’ zorgen regelmatig voor maatschappelijke discussie als het gaat om de rol van het slachtoffer en de rol van de politie tijdens het incident. Tot op heden is nagenoeg geen onderzoek naar slachtoffers van fatale politie-incidenten uitgevoerd.

Het gaat dan om onderzoek naar de achtergronden van de slachtoffers en de toestand waarin slachtoffers op de dag van het incident verkeren. Daarom is onderzoek verricht naar alle door de Rijksrecherche afgesloten zaken met betrekking tot fatale incidenten in de periode 2016-2020.

Relevante inzichten voor politie en andere hulpverleners
Het onderzoek leidt tot voor de politie en andere hulpverleners relevante inzichten in de achtergrond van slachtoffers van fatale politie-incidenten in de periode 2016-2020 en de omstandigheden waaronder zij overlijden.

Deze inzichten kunnen vervolgens dienen als eerste aanzet voor verdere stappen richting het vroegtijdig signaleren en voor alle betrokkenen veilig afhandelen van dergelijke fatale incidenten.

Uiterst kwetsbare mensen
Uit de analyse komt naar voren dat slachtoffers van fatale politie-incidenten zijn uiterst kwetsbare mensen. Veel van hen lukt het niet om mee te draaien in de maatschappij. Een schrijnend aantal slachtoffers valt uit door ernstig middelenmisbruik, psychische, woon- en relatie-, gedrags- en/of financiële problematiek. Zo laat een groot deel van de slachtoffers (84 procent) ten tijde van het incident verward gedrag zien.

Multiproblematiek
Bij een aanzienlijk deel van de slachtoffers is sprake van multiproblematiek (82 procent). Deze slachtoffers hebben ten tijde van het incident meer dan één achterliggend probleem in één of meer van de verschillende domeinen. Meer dan de helft van de slachtoffers (58 procent) heeft eerder contact gehad met hulpverlening.

Organisatie

Bureau Beke, in opdracht van de Nationale Politie en de Rijksrecherche

Downloads