login »
14 februari 2022

Escalatieladder Wet aanpak woonoverlast

De escalatieladder geeft snel een praktisch overzicht van de stappen die met de Wet aanpak woonoverlast genomen kunnen worden om ernstige overlast te stoppen. De escalatieladder bestaat uit 6 treden. Met elke trede worden de handhavingsmaatregelen om de overlast te stoppen ingrijpender.

Beschrijving

Op 1 juli 2017 ging de Wet aanpak woonoverlast in. Op basis van deze wet heeft de burgemeester de mogelijkheid om gedragsaanwijzingen op te leggen aan zowel huurders als eigenaren van koopwoningen die ernstige en herhaaldelijke woonoverlast veroorzaken.

Sinds de invoering van de Wet aanpak woonoverlast stellen professionals vragen over de stappen die ze kunnen nemen om de wet goed toe te passen. Zoals: welke stappen zijn er? Hoe kun je opschalen en welke juridische maatregelen kun je nemen als een overlastgever niet stopt met de overlast? Zijn hier al voorbeelden van? De escalatieladder geeft antwoord op deze vragen.

Bij de eerste trede zijn de maatregelen nog laagdrempelig, zoals de inzet van buurtbemiddeling. Maar bij aanhoudende ernstige overlast kan zelfs worden overgegaan tot een tijdelijk huisverbod van 10 dagen. Het is trouwens niet altijd nodig om alle treden volgordelijk op te lopen. Soms kun je een trede overslaan of juist een trede terug stappen als de situatie zich daarvoor leent.

Organisatie

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Downloads