login »
08 maart 2022

Do or don't

Om te voorkomen dat jongeren in de georganiseerde criminaliteit terecht komen of hier verder in afglijden, is het belangrijk om te weten waarom bepaalde jongeren de georganiseerde criminaliteit in gaan. Dit onderzoek laat zien wat hierover in de wetenschappelijke literatuur bekend is.

Beschrijving

Ondanks het grote aantal wetenschappelijke studies naar georganiseerde criminaliteit, is er nog weinig bekend over de betrokkenheid van jongeren.

Denk daarbij aan de risicofactoren voor rekrutering en de ingroeimechanismen. Deze verschillen voor jongeren waarschijnlijk van de mechanismen voor volwassen starters.

Ingroeimechanismen

In het onderzoek worden, naast risico- en beschermende factoren voor rekrutering binnen georganiseerde criminaliteit, vijf belangrijke ingroeimechanismen genoemd:

1. Sociale relaties en het sociale sneeuwbaleffect
2. De invloed van werk en werkrelaties
3. Hobby’s en nevenactiviteiten
4. Levensloopgebeurtenissen
5. Bewuste rekrutering door criminele groepen.

Vervolg

Dit deelrapport met literatuuronderzoek maakt onderdeel uit van een omvangrijker traject. In het vervolg van het traject wordt deze kennis omgezet naar praktijkgerichte do’s en don’ts. De resultaten hiervan verschijnen later. Ten behoeve van dit traject is het literatuuronderzoek nu al openbaar gemaakt.

Organisatie

Bureau Beke, in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum)

Downloads