login »
23 april 2024

Toepassing adolescentenstrafrecht bij 16- tot 23-jarigen

De rechter kan in strafzaken van adolescenten zowel het reguliere sanctiestelstel toepassen, als onder specifieke voorwaarden bij 16- en 17-jarigen het volwassenenstrafrecht of bij 18- tot 23-jarigen het jeugdstrafrecht. Het WODC onderzocht wat de kenmerken zijn van deze groep 16- tot 23-jarigen en welke overwegingen een rol spelen bij de keuze voor het toe te passen strafrecht.

Beschrijving

Met het adolescentenstrafrecht is een flexibele sanctionering rond de leeftijd van achttien jaar mogelijk. Uit dit onderzoek blijkt dat in de bestraffing van 16- tot 23-jarigen, naast de ernst van het gepleegde misdrijf, ook de ontwikkeling van een adolescente dader en de (on)mogelijkheden van pedagogische behandeling van de dader een belangrijke rol spelen.

Het onderzoek geeft antwoord op de vragen: wie zijn deze jongeren bij wie het adolescentenstrafrecht wordt toegepast? Wat voor misdrijven plegen zij en hoe worden zij daarvoor gestraft? Wat zijn de verschillen met leeft­ijdsgenoten bij wie het reguliere strafrecht is toegepast? En wat zijn de overwegingen van rechters, officieren van justitie en deskundigen om wel of niet het adolescentenstrafrecht toe te passen, te eisen of te adviseren?

Organisatie

WODC

Downloads