login »
30 september 2020

Themanummer Tijdschrift voor Criminologie: Jeugdcriminaliteit

Deze uitgave van het Tijdschrift voor Criminologie staat volledig in het teken jeugdcriminaliteit. De redactie wil een staalkaart bieden van onderzoek naar hedendaagse jeugdcriminaliteit.

Beschrijving

Het vorige themanummer over dit onderwerp dateert alweer uit 1995. Destijds werd gerapporteerd over een aantal grootschalige longitudinale onderzoeken in Nederland. Inmiddels kan geconstateerd worden dat het onderzoek naar jeugdcriminaliteit sindsdien nog verder is geprofessionaliseerd en gekwantificeerd.

De afgelopen tien jaren laat de jeugdcriminaliteit in Nederland en in omringende landen een historische daling zien. Maar dat wil niet zeggen dat extra aandacht voor dit probleem overbodig is. Jeugdcriminaliteit blijft bij sommige groepen en in sommige buurten een hardnekkig probleem.

Bovendien zijn de aard en context sinds het vorige themanummer sterk veranderd. De redactie wijst bovendien op de gevolgen van (maatregelen door) de coronacrisis en noemt de bestudering van jeugdcriminaliteit actueler dan ooit.

Organisatie

Tijdschrift voor Criminologie

Links