login »
29 januari 2024

Handreiking Gegevensdeling ter voorkoming van excessief geweld

Voor deze handreiking zijn de (on)mogelijkheden voor het delen van persoonsgegevens ter bestrijding en voorkoming van excessief geweld onderzocht. De publicatie is bedoeld voor alle organisaties die te maken kunnen krijgen met excessief geweld zoals afpersingen, schiet- en steekpartijen.

Beschrijving

Steeds vaker worden we in Nederland geconfronteerd met excessief geweld. Het gaat daarbij om vormen van geweld waarbij de daders (vuur)wapens gebruiken tegen (een of meerdere) personen en waarbij de aard en/of omvang van het gebruikte geweld dan wel de (jeugdige) leeftijd van de dader als buitengewoon kunnen worden aangemerkt.

Voor de bestrijding en voorkoming van excessief geweld kan het noodzakelijk zijn om persoonsgegevens uit te wisselen. Binnen organisaties, maar ook tussen organisaties op verschillende beleidsterreinen, zoals gemeenten, zorg en veiligheidshuizen, onderwijsinstellingen, politie, het OM, zorginstellingen, jeugdhulpinstellingen en GGZ-instellingen. Enerzijds gaat het om het delen van gegevens wanneer er acuut gevaar dreigt, anderzijds gaat het om delen van gegevens als er zorgen bestaan over een mogelijke escalatie.

Voor verschillende organisaties bestaat nog steeds veel onduidelijkheid welke persoonsgegevens wel gedeeld mogen worden en welke niet. Deze onduidelijkheid zorgt er soms voor dat persoonsgegevens niet worden gedeeld, terwijl dit wel mogelijk is. De handreiking bevat een juridisch kader waarin de voorwaarden worden geschetst om gegevens te delen.

Auteurs

Pro Facto en Hooghiemstra & Partners

Organisatie

De handreiking is opgesteld in opdracht van het Programma Directoraat-Generaal Ondermijning van het ministerie van Justitie en Veiligheid

Downloads