login »
27 juni 2019

Achtergronden en recidive onder daders van huiselijk geweld veroordeeld in 2008-2015

Uit dit onderzoek blijkt dat de recidive onder daders van huiselijk geweld is licht gedaald. Dit geldt zowel voor het opnieuw plegen van enig delict als het opnieuw plegen van huiselijk geweld.

Beschrijving

Uit het onderzoek blijkt dat het percentage veroordeelde daders van huiselijk geweld dat binnen twee jaar opnieuw veroordeeld is voor enig delict is afgenomen van 32 procent in 2008 tot 29 procent in 2015. Van de veroordeelde huiselijk geweld-daders in 2015 had 30 procent binnen twee jaar een nieuwe strafzaak vanwege enig delict (algemene recidive), 14 procent een nieuwe strafzaak vanwege een geweldsdelict (geweldsrecidive) en 7 procent een nieuwe strafzaak in verband met een huiselijk-gewelddelict (huiselijk-geweldrecidive).

Randstad
Van alle zaken vond bijna de helft (49 procent) plaats in de Randstad. Rotterdam is koploper (met 18%), gevolgd door Den Haag (12%) en Midden-Nederland, waar Amsterdam (11%) eruit springt. Ook afgezet naar het aantal inwoners in de Randstad (ruim 8 miljoen op een totaal van 17,2 miljoen), ligt het aantal zaken een paar procent hoger dan buiten het stedelijk gebied.

Onderzoeksprogramma
Het onderzoek betreft een vervolg op een eerdere recidivemeting onder alle daders van huiselijk geweld in Nederland die in 2008 tot en met 2013 hiervoor veroordeeld zijn. De komende jaren zal de recidive onder daders van huiselijk geweld gevolgd blijven worden. Daarnaast zal binnen het onderzoeksprogramma onderzoek worden gedaan naar de effectiviteit van verschillende aanpakken bij daders van huiselijk geweld.

Organisatie

WODC

Downloads