login »
25 november 2020

Probleemgericht werken aan High Impact Crime

In deze handreiking zijn de kennis en ervaring op het gebied van de probleemgerichte aanpak van High Impact Crime (HIC) gebundeld. Het document geeft op een praktische wijze aan hoe politie, gemeente, OM, bewoners en ondernemers iets kunnen doen aan deze vormen van criminaliteit.

Beschrijving

Inbraken, overvallen en straatroven zijn ernstige feiten met grote gevolgen voor de slachtoffers. Dit soort High Impact Crime (HIC) werkt ontwrichtend en jaagt ook het onveiligheidsgevoel in de samenleving op.

Er moet dus iets aan gedaan worden en daarin spelen politie, gemeenten en openbaar ministerie (OM) een belangrijke rol. Maar ook samenwerking met bewoners en ondernemers is essentieel. Dat begint altijd met een goede, degelijke analyse en gezamenlijke vaststelling van wat nu precies het probleem is ter plekke. Alleen zo wordt de op zo’n analyse gebaseerde gezamenlijke aanpak effectief.

De doelgroep voor deze handreiking is een vitale coalitie van de lokale driehoek – de burgemeester, politieleiding en het OM met hun ambtelijke ondersteuners en uitvoerders.

Ook instellingen en burgers uit het maatschappelijk middenveld, waarmee bij de aanpak van HIC nauw wordt samengewerkt, kunnen van de handreiking gebruik maken. Deze handreiking richt zich vooral op de mensen die met een been in de uitvoering staan en met het andere been in het beleid.

Organisatie

ProHic

Downloads