login »
25 augustus 2020

JEPzine: Professionele oordeelsvorming

Hoe vorm je een professioneel oordeel over radicalisering en extremisme bij jongeren? Hierover gaat het nieuwe JEPzine ‘Professionele oordeelsvorming’.

Beschrijving

Het aantal mensen dat in Nederland radicaliseert is relatief klein. Tegelijkertijd kunnen de maatschappelijke consequenties groot zijn. Dat maakt dat professionals in het geval van een vermoeden van radicalisering onder druk staan. Zij willen geen ernstige situaties missen. Maar ook geen jongeren onnodig in een hoek drukken.

Radicalisering is een complex vraagstuk
Wat dit vraagstuk ingewikkeld maakt, is dat er veel verschillende factoren bijdragen aan het proces van radicalisering. De risicofactoren en de hieraan verbonden signalen zijn talrijk. Bovendien neemt radicalisering steeds andere vormen aan. Sluitende definities van het begrip bestaan niet. En professionals kijken ernaar vanuit een eigen perspectief.

Een perspectief dat niet alleen gevoed wordt door de context van waaruit zij werken, maar ook door bijvoorbeeld eigen ervaringen en indrukken. Zo kan het gebeuren dat er niet op tijd wordt gehandeld of juist te snel. Het vormen van een professioneel oordeel vraagt om het nemen van voldoende tijd om onderscheid te maken tussen feiten en meningen.

Concrete handvatten
Dit met elkaar erkennen helpt al. In ons nieuwe online magazine komen verschillende professionals aan het woord over hun ervaringenin de praktijk. Ook geven we professionals, ambtenaren, beslissers en beleidsmakers inzicht in welke tools er zijn: concrete handvatten en methoden die helpen om een gefundeerde mening te vormen over ingewikkelde situaties rondom extremisme en radicalisering. Door bijvoorbeeld risicofactoren en beschermende factoren in kaart te brengen, (inter)collegiaal overleg te stimuleren of zelfreflectie te bevorderen.

Organisatie

JEPzine

Links