login »
22 mei 2017

Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2017-2020

Een stevig fundament voor elk zorg- en veiligheidshuis (goede ICT-basis, informatiedeling en privacy, duidelijke positionering in de regio) en een goede verbinding met actuele thema's en netwerken zoals personen met verward gedrag, radicalisering, sociale wijkteams, Veilig Thuis en ZSM. Dat zijn de hoofdlijnen van de Meerjarenagenda voor de zorg- en veiligheidshuizen 2017-2020.

Beschrijving

Wanneer de reguliere inzet van professionals binnen de eigen keten niet meer werkt en er sprake is van complexe problematiek, kunnen professionals een beroep doen op het zorg- en veiligheidshuis. Dit is een samenwerkingsverband waarin zorg- en strafpartners en gemeenten, onder eenduidige regie, werken aan complexe zorg- en veiligheidsproblemen.

De doelstelling van de samenwerking is bijdragen aan de algemene veiligheid, het verbeteren van de persoonlijke situatie, het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en/of maatschappelijke uitval.

Doelstellingen Meerjarenagenda
De bestaande samenwerkingsverbanden vragen om doorontwikkeling, vandaar de Meerjarenagenda, die hiertoe negen doelstellingen formuleert. Het hoofddoel is:

  • het organiseren van ultieme persoonsgerichte aanpakken binnen een inclusieve samenleving
  • het op het juiste moment bijeenbrengen van de juiste professionals en expertise om die zorg en ondersteuning te kunnen bieden die nodig is
  • daarmee persoonlijk verval tegen te gaan, overlast en onveiligheid te voorkomen, en mensen in staat te stellen hun plek in de samenleving in te nemen

Organisatie

De partners in de zorg- en veiligheidshuizen

Meer informatie


De Meerjarenagenda werd aangeboden aan de (demissionaire) minister van Veiligheid en Justitie,
Stef Blok, tijdens de Dag van Zorg en Veiligheid in 's-Hertogenbosch.