login »
21 januari 2021

Dadermonitor mensenhandel 2015-2019

De daders van binnenlandse seksuele uitbuiting hebben een relatief jonge leeftijd. Een derde van hen is jonger dan 23 jaar op het moment van plegen, zo blijkt uit deze monitor.

Beschrijving

De dadermonitor geeft inzicht in de daders van de verschillende vormen van mensenhandel en in de strafrechtelijke aanpak in de periode 2015-2019. Binnenlandse seksuele uitbuiting is de meest voorkomende vorm van mensenhandel. Ook bij daders van criminele uitbuiting valt de leeftijd op: een vijfde van hen is jonger dan 23 jaar.

De Nationaal Rapporteur beveelt aan om gericht in te zetten op het voorkomen van daderschap van mensenhandel, specifiek onder jongeren. De Nationaal Rapporteur benadrukt in de monitor hoe verontrustend bij het vindt dat zulke jonge mensen zich schuldig maken aan zulke ernstige misdrijven. Er is nog te weinig bekend van de daders, hoe en waarom ze doen wat ze doen.

Aard, omvang en aanpak
De Nationaal Rapporteur brengt periodiek zowel een dadermonitor als een slachtoffermonitor mensenhandel uit. De aanpak van daders is namelijk onlosmakelijk verbonden met de bescherming van slachtoffers. De Dadermonitor en Slachtoffermonitor mensenhandel 2015-2019 geven samen een zo volledig mogelijk beeld van de aard, omvang en aanpak van mensenhandel.

Met dit periodieke inzicht wil de Nationaal Rapporteur het lerend vermogen stimuleren van alle betrokkenen in de aanpak. En daarmee een bijdrage leveren aan de aanpak van daders en de bescherming van slachtoffers. Deze dadermonitor geeft inzicht in het aantal daders van de verschillende vormen van mensenhandel in de fasen van de strafrechtelijke aanpak in de periode 2015-2019. Daarnaast geeft de monitor een overzicht van recente ontwikkelingen in de aanpak van mensenhandel. En een beeld van de persoonskenmerken van daders.

Rol Zorg- en Veiligheidshuizen
De Zorg- en Veiligheidshuizen kunnen volgens de monitor een belangrijke rol spelen in de regionale aanpak van mensenhandel. In een aantal Zorg- en Veiligheidshuizen wordt al aandacht gegeven aan mensenhandel. Ook zijn steeds meer zorgcoördinatoren verbonden aan een ZVH.

Momenteel wordt bezien of mensenhandel een plek kan krijgen in de meerjarenagenda 2020-2024 van de Zorg- en Veiligheidshuizen. De Nationaal Rapporteur blijft deze ontwikkelingen met interesse volgen.

Organisatie

Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen

Downloads