login »
19 juni 2019

Multiprobleemgezinnen Veiligheid & Overlast

Voor een effectieve aanpak van multiprobleemgezinnen (MPG) waar veiligheid en overlast een rol spelen, is het nodig dat partners met elkaar om de tafel gaan. Ook moeten professionals hun kennis, vaardigheden en competenties verbreden.

Beschrijving

Dat zijn de uitkomsten van dit onderzoek naar de ‘witte vlekken’ in de aanpak van multiproblematiek. Naast deze witte vlekken zijn ook bouwstenen voor een aanpak beschreven.

Sociaal en veiligheid
Multiproblematiek kenmerkt zich door meerdere problemen op verschillende leefgebieden. Maar ook de overdracht van problemen die van generatie op generatie plaatsvindt en het spanningsveld tussen zelfstandigheid en afhankelijkheid spelen een rol. Door bovendien de accenten veiligheid en overlast toe te voegen aan MPG, ontstaan nieuwe en waardevolle inzichten. Multiprobleemgezinnen veiligheid & overlast (MPG V&O) manifesteren zich op de twee domeinen: sociaal en veiligheid.

Zoeken naar ‘de norm’
Dat vraagt om een andere ketensamenstelling, verbreding van kennis, vaardigheden en competenties van de professional. Het spanningsveld tussen de systeemwereld van organisaties en de leefwereld van de doelgroep is groot en uitdagend om op in te grijpen.

Zoeken naar ‘de norm’, bijvoorbeeld de vraag ‘wanneer mag ik bepalen dat er in een gezin ingegrepen wordt?’ blijkt uitdagend, maar hier lijkt wel een behoefte te liggen binnen het werkveld. Kaders in de vorm van protocollen, wet- en regelgeving, bieden houvast. Wanneer daarbij een veilige omgeving wordt gecreëerd, zorgt dat voor een stabiele basis. Van hieruit kunnen professionals creatief en multidisciplinair ingrijpen.

Rode draad
In het rapport loopt als rode draad 4 fundamenten:

  • Gezin
  • Taken bevoegdheden en verantwoordelijkheden
  • Samenwerking
  • Beleid (lokaal-regionaal-landelijk)

Professionals werkzaam in zowel het veiligheids- als het sociaal domein zijn in het onderzoek uitgedaagd om hun werkveld te overstijgen en hier op afstand naar te kijken. Deze opgehaalde inzichten vind je terug in dit rapport samen met de uitkomsten van een online peiling en deskresearch.

Organisatie

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid)

Downloads