login »
17 december 2020

Privacy in het sociaal domein: het pettenvraagstuk

Om kwetsbare mensen beter te helpen is het vaak nodig dat partijen in het sociaal domein samenwerken en gegevens delen. Duidelijke keuzes en goede afspraken voor de praktijk zijn hard nodig. Deze publicatie biedt directeuren, beleidsmedewerkers en juristen in het sociaal domein hiervoor de handvatten.

Beschrijving

Gemeenten en organisaties in het sociaal domein zadelen professionals vaak onbedoeld op met taken die tegengestelde juridische regimes kennen. Dat gebeurt bijvoorbeeld als een professional zowel de rol van hulpverlener als toeleider naar hulp heeft.

Professionals vragen zich dan ook regelmatig af: wanneer mogen we wel of niet gegevens delen? Duidelijke beleidskeuzes en goede afspraken voor de praktijk zijn hard nodig. Dat is een verantwoordelijkheid van directeuren, beleidsmedewerkers en juristen in het sociaal domein. Deze publicatie biedt hen hiervoor de handvatten. Hoewel de publicatie zich met name richt op het Pettenvraagstuk in wijkteams, is deze breder toepasbaar.

Organisatie

De handreiking is opgesteld door het traject Uitwisseling persoonsgegevens en privacy (UPP) van het Programma Sociaal Domein, met medewerking van VNG, Nederlands Instituut van psychologen (NIP), Divosa, de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) en de beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW)

Downloads