login »
17 juli 2020

Burgemeestersblad: speciale editie Zorg en Veiligheid

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters heeft een speciale editie van het Burgemeestersblad uitgebracht. Deze editie staat volledig in het teken van ervaringen met de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ) en over de verbinding tussen zorg en veiligheid.

Beschrijving

De ervaringen met de WvGGZ worden in het tijdschrift belicht vanuit de verschillende ketenpartners.

Uitvoering van de Wvggz ‘loopt’
Op basis van de voortgangsrapportage die onlangs is verschenen, is het algemene beeld dat de uitvoering van de Wvggz ‘loopt’. Er zijn in de eerste vier maanden van 2020 circa 3000 crisismaatregelen opgelegd en in circa 50 procent van de gevallen is de betreffende cliënt gehoord.

In de eerste de periode tot en met maart is 574 keer om een verkennend onderzoek gevraagd en de ervaring is dat dit wordt aangevraagd omdat er oprechte zorgen zijn. "De aanvragen door de zogenoemde ‘boze buurman’ zijn achterwege gebleven", zo schrijft Liesbeth Spies, voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters in haar column.

Uitwisseling gegevens grootste opgave
Spies vraagt wel aandacht voor de forse administratieve lasten en de (te) beperkte beschikbare personele capaciteit. De grootste opgave is en blijft volgens haar de informatievoorziening en veilige uitwisseling van gegevens tussen alle ketenpartners.

Organisatie

Nederlands Genootschap van Burgemeesters

Links