login »
15 maart 2018

Recidive na high impact crimes

Deze monitor laat zien dat de geïntensiveerde aanpak van high impact crimes (HIC) haar vruchten afwerpt. Daders van HIC vallen aanmerkelijk minder vaak in herhaling.

Beschrijving

Het aantal overvallen daalde in 2017 naar een historisch laag niveau. Ook straatroven en woninginbraken zijn sterk afgenomen. De Taskforce Overvallen heeft een belangrijke rol gespeeld bij de geboekte resultaten, door de integrale aanpak van HIC op de agenda te zetten.

Jonge daders
Aandachtspunt is het aanzienlijke aandeel van jonge daders die HIC (met name straatroof) plegen. Het voorkomen van delinquent gedrag bij minderjarigen blijft dan ook een prioriteit voor alle betrokken partijen.

Veiligheidshuizen
Intensieve aandacht voor HIC blijft noodzakelijk. Onder andere via de integrale persoonsgerichte aanpak van de Veiligheidshuizen. De Veiligheidshuizen zijn via de integrale persoonsgerichte aanpak intensief betrokken bij de aanpak van HIC.

Organisatie

WODC

Downloads