login »
13 februari 2020

Animatie Visie op veiligheid

Bij de aanpak van een onveilige gezinssituatie zijn vaak veel verschillende professionals betrokken. Het is van belang dat zij allemaal hetzelfde denken over veiligheid. Veilig Thuis maakte samen met Augeo Foundation een animatie die de 'Visie op veiligheid' uitlegt.

Beschrijving

Steeds meer ketenpartners hanteren deze visie als basis voor hun eigen werk en hun samenwerken met anderen. Bijvoorbeeld de politie, het Openbaar Ministerie, Veilig Thuis en steeds meer wijkteams.

De animatie Visie op veiligheid legt stap-voor-stap uit wat gefaseerde ketensamenwerking inhoudt. Oftewel, welke fasen je doorloopt bij het werken aan veiligheid.

Organisatie

Veilig Thuis en Augeo Foundation

Video Visie op veiligheid

Het is mogelijk dat onderstaande video (door uw cookie-instellingen) niet zichtbaar is. Klik hier om de video op te bekijken op YouTube