login »
12 februari 2021

Factsheet Online radicaal- en extremistisch gedrag

Wat verstaan we onder radicaal- en extreemrechts? En welke rol speelt de online dimensie bij radicaal- en extreemrechts activisme? De factsheet ‘Online radicaal- en extremistisch gedrag’ geeft antwoord op deze en andere vragen.

Beschrijving

De afgelopen decennia heeft het online radicaal- en extreemrechtse landschap een vlucht genomen. Daarbij worden racistische en dehumaniserende uitingen niet enkel meer onder een pseudoniem in een hoekje van het internet gedaan op een webforum als Stormfront, maar steeds openlijker op sociale media gedeeld.

Inzicht
Deze factsheet is opgesteld om meer inzicht te krijgen in deze online wereld en de betekenis voor de offline wereld. De online wereld vervult hierbij verschillende functies: rekruteren, aandacht genereren, mobiliseren, ideologie verspreiden, vinden van gelijkgestemden, ideologische rechtvaardiging, trollen en doxing, ondermijning van sociale cohesie en overheid en vermaak.

‘Dreigcultuur’
Hoewel het online bereik van bekende fysieke (offline) radicaal- en extreemrechtse groepen relatief klein is en de geweldsdreiging al jaren gering is, is er wel een voortzetting zichtbaar van een eerder waargenomen ‘dreigcultuur’. Racistische en dehumaniserende berichten worden niet vanuit grote kanalen verspreid, maar eerder bottom-up door een netwerk van individuele gebruikers gedeeld. Deze toegenomen racistische commentaren en hate speech dragen bij aan verdere polarisatie en ondermijning van de sociale cohesie, met name wanneer het gaat om dehumanisering en het vergroten van de vijandigheid ten aanzien van groepen met een migratieachtergrond.

Rol van gemeenten en professionals
De factsheet beschrijft welke groepen en online kanalen er in ons land actief zijn. En welk discours specifiek is voor Nederlandse deelnemers. De auteurs bespreken veelgebruikte symbolen en taalgebruik, zodat lezers die leren herkennen. De auteurs besluiten met wat de rol van gemeenten en professionals hierin kan zijn.

Organisatie

Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Downloads