login »
09 oktober 2019

Ontwikkeldocument MDA++

Ontwikkeldocument MDA++, Van visie via experiment naar reguliere aanpak. Dit document beschrijft de ontwikkeling van het MDA++ Friesland.

Beschrijving

MDA++ staat voor Multidisciplinaire Aanpak en is een samenwerkingsverband voor een systeemgerichte, multidisciplinaire, aanpak van ernstig, acuut en langdurig huiselijk geweld, seksueel geweld en kindermishandeling.De werkwijze richt zich op alle betrokkenen; de slachtoffers, de plegers en de kinderen als getuige van het huiselijk geweld.

Leidraad
Met het Ontwikkeldocument MDA++ willen de samenwerkende organisaties een leidraad bieden, die behulpzaam kan zijn voor andere MDA’s in oprichting. Elk hoofdstuk begint met een ‘reisverslag’: hoe zijn we in deze fase gekomen en wat hebben we beleefd? Daarna wordt kort beschreven wat er in deze fase idealiter moet gebeuren en volgen er een aantal tips en aandachtspunten.

Geen blauwdruk of spoorboekje
De stappen in dit document zijn geen blauwdruk of spoorboekje. Het is een ontwikkeldocument in twee opzichten: het geeft een beschrijving van de verschillende stappen die in Friesland werden doorlopen en wat de organisaties daarin tegenkwamen, en het is een document dat iedereen kan gebruiken bij de ontwikkeling van zijn eigen MDA++. Voeg er aan toe wat ontbreekt, schrap wat overbodig is, deel ervaringen en ontwikkel verder.

Organisatie

In het samenwerkingsverband MDA++ Friesland werken Veilig Thuis Friesland, Fier, GGZ Friesland, Verslavingszorg Noord Nederland, Medisch Centrum Leeuwarden, Politie en Openbaar Ministerie sinds 2011 samen.

Downloads