login »
07 april 2020

Video ZVH-aanpak Baronie Breda

Deze video van het Zorg- en Veiligheidshuis Baronie Breda laat zien hoe een aanmelding en het vervolgtraject binnen het Zorg- en Veiligheidshuis verloopt. In een kleine drie minuten volgt de kijker een casus die, na aanmelding en triage, via casusoverleg en interventie weer wordt afgeschaald.

Beschrijving

Manager Ro Kartodirdjo geeft in de video een toelichting op de casussen die geschikt zijn voor de aanpak binnen het ZVH. Een casus kan alleen worden aangebracht als deze voldoet aan de landelijk geldende criteria voor de casuïstiek in de zorg- en veiligheidshuizen.

Meervoudige complexe problematiek
Zo moet er sprake zijn van een ‘multi problem case’ die alleen kan worden opgelost door samenwerking tussen meerdere ketens. Deze meervoudige complexe problematiek wordt binnen het ZVH met meerdere partners uit het zorg- en veiligheidsdomein binnen een casusoverleg opgepakt.

Partners voor gezamenlijk beeld
De partners vormen samen een gezamenlijk beeld van de casus en maken een voorstel voor een plan van aanpak. Aan het eind worden afspraken gemaakt over wie wat gaat doen en welke interventies noodzakelijk zijn. Tijdens de uitvoering daarvan vindt er afstemming plaats. In gezamenlijkheid beoordelen de partijen of, wanneer en naar welke partner de casus kan worden afgeschaald.

Organisatie

Zorg- en Veiligheidshuis Baronie Breda

Video over ZVH-aanpak Baronie Breda

Het is mogelijk dat onderstaande video (door uw cookie-instellingen) niet zichtbaar is. Klik hier om de video op te bekijken op YouTube