login »
24 april 2024

Kamerbrief over moties Actieplan Samen tegen mensenhandel

Staatssecretaris Van der Burg (JenV) heeft de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over de uitvoering van twee moties naar aanleiding van het Actieplan Samen tegen mensenhandel. De moties zijn gericht op het wetsvoorstel voor modernisering en uitbreiding van de strafbaarstelling van mensenhandel.

Non-punishmentbeginsel

De eerste motie is van de Tweede Kamerleden Bikker (ChristenUnie) en Mutluer (GroenLinks-PvdA). Deze ging over het in de wet opnemen van het non-punishmentbeginsel voor slachtoffers van mensenhandel die strafbare feiten hebben gepleegd die in verband staan met de mensenhandel.

Wetboek van Strafvordering

De tweede motie is van de Tweede Kamerleden Bikker en Veltman (VVD). Deze motie verzoekt de regering om het delict mensenhandel op te nemen in artikel 160 van het Wetboek van Strafvordering (Sv).

Downloads