login »
20 februari 2024

Leergang ‘Organiseren privacy en gegevensdeling: Zo doe je dat!’: deelnemers gezocht!

Samenwerken op het snijvlak van zorg en veiligheid is geen makkelijke taak: er zijn per definitie verschillende professionals betrokken bij één casus. Die professionals werken vanuit verschillende organisaties en voeren taken uit vanuit verschillende wet- en regelgeving. Regelmatig geven professionals aan dat het uitvoeren van hun taak bemoeilijkt wordt door regelgeving omtrent privacy en gegevensdeling. Dit hoeft echter niet zo te zijn.

Als de samenwerking goed is ingericht en heldere afspraken zijn gemaakt over privacy en gegevensdeling, dan kan de professional focussen op haar of zijn kerntaak: een inwoner verder helpen, zonder onnodige discussies over privacy en gegevensdeling. Maar hoe organiseer je dit?

Wat leer je?

Aan het einde van de leergang…

  • heb jij je een methodiek eigen gemaakt om – denkend vanuit maatschappelijke opgaven – het juridisch kader voor gegevensverwerking bij samenwerking op het snijvlak van zorg en veiligheid te construeren;
  • begrijp je de wisselwerking tussen werkprocessen en belangrijke criteria als noodzaak, subsidiariteit en proportionaliteit;
  • heb je inzicht in hoe verschillende materiewetten in het sociaal domein en het zorg- en veiligheidsdomein op elkaar ingrijpen;
  • ben je in staat om juridische kaders te vertalen naar praktische handelingsperspectieven voor professionals;
  • ben je in staat het geleerde van A tot Z toe te passen op je eigen vraagstuk;

Bovenal zorgt deze leergang ervoor dat je voor eens en voor altijd een antwoord hebt als iemand de dooddoener ‘Het mag niet van de AVG’ uitspreekt. Er is heel veel wél mogelijk, juist als de maatschappelijke opgave centraal wordt gesteld: betere zorg en meer veiligheid realiseren.

Inhoud leergang

De leergang bestaat uit vier modules en drie intervisies. Tijdens de modules staat telkens één inhoudelijk vraagstuk centraal. Tijdens de intervisies wordt gefocust op het toepassen van de kennis uit de modules. Eén module of intervisie duurt een dagdeel. De modules worden digitaal gegeven en de intervisies fysiek.

De thema’s van de inhoudelijke modules zijn:

  • Module 1: Maatschappelijke opgaven en bestuurlijk vraagstuk;
  • Module 2: Juridisch vraagstuk;
  • Module 3: Organisatiekundig vraagstuk;
  • Module 4: Uitvoeringsvraagstuk.

Deze leergang gaat in april 2024 van start en wordt afgerond in juli 2024. De deadline voor aanmelden is vrijdag 29 maart 2024. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Meer informatie