login »
18 april 2024

Monitor 'Regiobeeld Psychische Problematiek' nu online

Het Regiobeeld Psychische Problematiek is vandaag live gegaan. Deze monitor brengt de informatie over sociale factoren, regionale context en het gebruik van verschillende vormen van zorg en ondersteuning uit verschillende bronnen bij elkaar.

Informatie voor regionale samenwerkingsverbanden

Het Regiobeeld brengt de informatie bij elkaar om regionaal en landelijk een actueel beeld te schetsen van de ontwikkelingen op het gebied van psychische problematiek. Dit versterkt het integraal denken en doen en levert bruikbare informatie op voor regionale samenwerkingsverbanden en ook landelijke beleidsmakers. Het Regiobeeld kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het uitwerken en verdiepen van regiobeelden en regioplannen in het kader van het IZA.

Ondersteuning bij het gebruik

Voor het op de juiste manier interpreteren van data is het belangrijk deze aan te vullen met ervaringen vanuit de praktijk. Om gebruikers hierbij te ondersteunen is er een gebruikersgids, kan er begeleiding worden geboden, en worden webinars georganiseerd. Bovendien is er voor vragen een helpdesk ingericht.

Wilt u meer weten of heeft u behoefte aan ondersteuning? Neem dan contact op met het projectteam. Deel via het inschrijfformulier alvast uw interesse om deel te nemen aan een of meerdere webinars, de exacte data en tijden daarvan worden nog bekend gemaakt.

Meer informatie

Het Regiobeeld Psychische Problematiek is onderdeel van de overkoepelende website Regiobeeld.nl en wordt (door)ontwikkeld door het RIVM, KPMG en Kenniscentrum Phrenos in opdracht van het ministerie van VWS en de VNG.