login »
15 februari 2024

Database jurisprudentie Wet MBVEO

De database jurisprudentie Wet MBVEO is aangevuld met 27 nieuwe zaken. De Wet MBVEO is onder andere inzetbaar bij overlastgevende jongeren in een wijk, geluidsoverlast, openbare geweldpleging, openbare dronkenschap of drugsgebruik op straat.

Bevoegdheden

De Wet MBVEO, ook wel bekend als voetbalwet of overlastwet, geeft burgemeesters, officieren van justitie en strafrechters bevoegdheden om op te treden als de openbare orde en veiligheid in gevaar komt. Deze bevoegdheden kunnen voetbaloverlast, overlast in de wijk of overlast bij evenementen tegengaan.

Advies op maat

Naast de database met jurisprudentie biedt het CCV-dossier Wet MBVEO een tool die professionals advies op maat geeft. Met deze tool kun je in korte tijd veel over de wet te weten te komen.

De tool helpt ook bij een goede en directe toepassing van de wet in de praktijk. Je krijgt het advies door een aantal vragen te beantwoorden over specifieke casuïstiek. In het advies staat een overzicht van de interventies die in jouw situatie mogelijk zijn, met bijpassende uitleg.

Links