login »
11 april 2024

Criminaliteit binnen (familie)netwerken effectiever aangepakt door ondersteuning Landelijk Outreachend Team

De afgelopen twee jaar heeft het Landelijk Outreachend Team professionals ondersteund die bij de aanpak van criminaliteit binnen (familie)netwerken te maken kregen met bedreiging, intimidatie en geweld. Het team werd in 2022 als pilot opgericht door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) en MB-ALL. Inmiddels is de pilot afgerond. Het eenmalige magazine ‘Onder Spanning’ brengt de opbrengsten van deze pilot in beeld.

Bedreiging, intimidatie en geweld

Professionals die zich bezighouden met de aanpak van georganiseerde criminele (familie)netwerken worden in de dagelijkse praktijk steeds vaker geconfronteerd met bedreiging, intimidatie en geweld. Criminele netwerken zetten dit strategisch en in vereniging in. Hierdoor durven professionals – van beleidsmakers, bestuurders en hulpverleners tot docenten en politie- soms niet meer te handelen en stagneren aanpakken. Met alle gevolgen van dien.

Pilot Landelijk Outreachend Team

Om handelingsverlegenheid tegen te gaan en georganiseerde criminele (familie)netwerken effectief aan te pakken heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid het CCV en MB-ALL in 2022 opdracht gegeven om het Landelijk Outreachend Team (LOT) als pilot op te richten. Hier namen specialisten uit verschillende organisaties aan deel, waaronder het CCV, MB-ALL, het Leger des Heils, Stichting Pandor, Zorg- en Veiligheidshuizen en TWgroep. In 2022 en 2023 hebben gemeenten uit het hele land een beroep gedaan op het LOT. Inmiddels is de pilot afgerond.

Opbrengsten in eenmalig magazine ‘Onder Spanning’

Het eenmalige magazine Onder Spanning brengt de opbrengsten van deze pilot in beeld. Zo wordt in het magazine dieper ingegaan op de methodiek van het team: Na zorgvuldige analyses heeft het team de professionals met kennis en kunde begeleid en waar nodig zelfs de regie overgenomen om georganiseerde criminele (familie)netwerken aan te pakken.

Procesregisseurs van zorg- en veiligheidshuizen

Ook blikken verschillende procesregisseurs van zorg- en veiligheidshuizen terug op casussen waarbij zij het LOT inschakelden en komen bestuurders zoals Han van Midden, burgemeester van Roosendaal, Marcel Delhez, burgemeester van Veldhoven, en Hans Martin Don, oud-directeur van het Leger des Heils regio Zuid, aan het woord over het belang van deze pilot.

Don: “De opzet van het LOT is heel simpel, dat is zo mooi. Je kunt deze experts bij een zaak roepen en zij kijken mee, maken een gedegen veiligheidsanalyse en ondersteunen de lokale professionals”. Tot slot is er in het magazine ook aandacht voor succesvolle aanpakken in het buitenland.

Meer informatie