login »
04 maart 2024

Secondant: Het welzijn van kinderen die opgroeien in extremistische milieus

Kinderen die opgroeien in extremistische milieus moeten niet alleen worden gezien als een potentieel veiligheidsrisico op basis van de overtuiging van hun ouders. Dat schrijven onderzoekers van TNO in Secondant.

Deze kinderen hebben er recht op om een veilige en gezonde manier te kunnen opgroeien. Voor professionals is nu een instrument ontwikkeld waarmee zij beter kunnen inspelen op de behoeften van deze specifieke groep kinderen.

Maatschappelijk veiligheidsrisico

Er is weinig bekend over de ontwikkeling van kinderen van geradicaliseerde, gewelddadige extremistische familieleden. Kinderen met extremistische familieleden worden vaak uitsluitend gezien als maatschappelijk veiligheidsrisico in verband met mogelijke radicalisering. Echter, zowel het opgroeien in een omgeving met geweld, als met extremistisch gedachtegoed kan schadelijk zijn voor de ontwikkeling van het kind, schrijven onderzoekers van TNO in Secondant.

Gedrags- en mentale problemen

Radicalisering kan een mogelijke uitkomst zijn, maar we moeten ons realiseren dat dit niet de enige mogelijkheid is. Andere mogelijke gevolgen voor deze kinderen zijn onder meer gedrags- en mentale problemen zoals depressie, posttraumatische stressstoornis (PTSS) en verminderde schoolprestaties.
Veilige en gezonde ontwikkeling

Kinderen die opgroeien in (gewelddadige) extremistische milieus hebben specifieke aandacht nodig. Niet alleen om te voorkomen dat zij ook radicaliseren, maar ook omdat zij recht hebben op een veilige en gezonde ontwikkeling. Dat is namelijk vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties.

Tool voor professionals

Het is daarom belangrijk dat professionals die werken met deze gezinnen en kinderen zich bewust worden van de kwetsbaarheid van deze kinderen en de zorg die zij nodig hebben. Het Europese onderzoeksproject PREPARE streefde ernaar om de focus te verschuiven van een veiligheidsrisico naar een gezonde ontwikkeling van het kind. Het project beoogde ook om professionals daarbij te ondersteunen. Voor hen is een tool ontwikkeld, waarmee zij zonder specifieke kennis van radicalisering een beter beeld kunnen krijgen van de situatie waarin het kind zich bevindt.

Links

  • Lees het hele artikel op de website van Secondant.