login »
29 september 2023

Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid: september-nummer verschenen

Er is weer een nummer van de nieuwsbrief Zorg + Veiligheid verstuurd. Deze nieuwsbrief houdt professionals op de hoogte van nieuws dat de domeinen zorg én veiligheid raakt.

Inhoud

Zo besteedt dit nummer van de nieuwsbrief onder meer aandacht aan: jeugd, mensenhandel, personen met verward gedrag en nazorg ex-gedetineerden.

Downloads