login »
27 september 2023

Rondetafelgesprek over wapens en jongeren

Het wapengebruik onder jongeren neemt toe. Welk beleid is nodig om dit aan te pakken? De commissie voor Justitie en Veiligheid houdt hierover op donderdag 28 september een rondetafelgesprek.

De afgelopen jaren is het wapengebruik onder jongeren fors toegenomen. De daders van steekincidenten worden steeds jonger. Het aantal steekincidenten waarbij jongeren betrokken zijn, stijgt. Om deze problematiek terug te dringen, is in 2020 het actieplan wapens en jongeren opgesteld. Hieraan werkten twintig gemeenten, de rijksoverheid en tal van instanties mee.

Resultaten

Uit de evaluatie blijkt dat een afname van het aantal steekincidenten, een van de doelen, niet bereikt is. Mede door de coronapandemie zijn een aantal acties uit het plan niet uitgevoerd. De deskundigen en betrokkenen die zijn uitgenodigd voor het rondetafelgesprek, vertellen over hun bevindingen met dit onderwerp.

Rondetafelgesprek

De vaste commissies van de Tweede Kamer organiseren regelmatig hoorzittingen en rondetafelgesprekken. Hierbij wordt deskundigen of betrokkenen gevraagd een toelichting te geven op het te bespreken onderwerp. Het rondetafelgesprek is een bijzondere vorm van een hoorzitting.

Meerdere deelnemers gaan tegelijkertijd in gesprek met Kamerleden. Zo ontstaat er een onderlinge discussie en worden verschillen in visie duidelijk. De leden van de commissie gebruiken de input uit de hoorzitting of het rondetafelgesprek bij de behandeling van bijvoorbeeld wetsvoorstellen.

De bijeenkomst is vanaf 14.00 uur te volgen via de livestream en de app Debat Direct.

Links