login »
26 mei 2023

Nieuwe handreiking: ‘Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens’

Om de proeftuinen ‘Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming’ te ondersteunen, is de handreiking ‘Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens’ opgesteld. In deze handreiking worden de belangrijkste kaders en bouwstenen aangereikt om ‘AVG-proof’ samen te werken.

Toekomstscenario

Momenteel zijn er elf proeftuinen bezig met het beproeven van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Het Toekomstscenario is een gezamenlijk programma van de ministeries van J&V en VWS en VNG, met als doel de jeugdbescherming slimmer en effectiever te organiseren.

Het huidige stelsel rondom gezinsproblematiek is complex en knelt. Er zijn veel verschillende organisaties betrokken met elk hun eigen taken en bevoegdheden, wat kan leiden tot een afstand tussen hulpverlening en gezin. Het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming is gericht op cultuurverandering en structuuraanpassingen die ruimte bieden voor een nieuwe manier van werken, waarbij er meer samenhangende hulp en steun wordt geboden voor het hele gezin.

Samenwerking

Het beproeven van een nieuwe werkwijze kan leiden tot onduidelijkheid over welke kaders van toepassing zijn en of deze AVG-proof zijn. Daarom is de handreiking ‘Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens’ opgesteld.

De AVG biedt meer ruimte dan vaak wordt gedacht als het gaat om integraal samenwerken en de hiervoor benodigde gegevensverwerkingen. Het huidige stelsel is niet direct ingericht op een integrale aanpak en sturing, deze moet dus worden georganiseerd.

De nieuwe handreiking beschrijft hoe organisaties dit kunnen doen. Met deze handreiking kunnen professionals en organisaties met meer comfort de nieuwe werkwijze ontdekken en samenwerken aan een integrale aanpak van gezinsproblematiek.

Donwloads