login »
25 september 2023

Er is meer nodig dan alleen therapie om jeugdcriminaliteit terug te dringen

Jeugdcriminaliteit staat volop in de schijnwerpers, stelt lector Peer van der Helm. Dat komt volgens hem doordat niet alleen de grote steden in ons land, maar ook kleinere plaatsen als Roosendaal en Winschoten worden geconfronteerd met toenemend geweld op straat, dat gepleegd wordt door steeds jongere daders. Hoe gaan we daar als samenleving mee om?

Tekortschietende zelfregulatie

In het interview op Socialevraagstukken.nl spreekt Van der Helm over de 'Algemene theorie van criminaliteit', waarbij zelfregulatie voorop staat. Uit Amerikaans onderzoek onder jongeren die gevangen zaten voor diefstal en geweld, blijkt tekortschietende zelfregulatie de belangrijkste verklarende factor voor jeugdcriminaliteit.

Samenleving moet veranderen

Cognitieve gedragstherapie kan werken, mits er specifiek aandacht wordt besteed aan trauma, agressie en negatieve emotionaliteit. Maar volgens Van der Helm is er meer nodig dan therapie. Ook de samenleving moet veranderen: onder meer door af te stappen van de ieder-voor-zich-mentaliteit, discriminatie, uitsluiting en eenzaamheid in onze samenleving serieus te nemen.

Ook het onderwijs moet anders. Het onderwijs moet volgens Van der Helm weer een verbindende rol spelen. Maar dat lukt alleen als het systeem ook kansen biedt aan jongeren met bijvoorbeeld een licht verstandelijke beperking in het gespecialiseerd onderwijs.

Link