login »
22 november 2023

Evaluatieonderzoek naar wijkrechtspraak

Het WODC laat een evaluatieonderzoek uitvoeren naar wijkrechtspraak. Het doel van wijkrechtspraak, waarmee sinds 2019 wordt geëxperimenteerd, is om effectief bij te dragen aan het oplossen van uiteenlopende, meervoudige problemen van mensen in bepaalde wijken.

Beoordelen effectiviteit

Het evaluatieonderzoek naar wijkrechtspraak zal worden uitgevoerd door de Universiteit Utrecht en de Universiteit Leiden. Het onderzoek richt zich op het beoordelen van de effectiviteit van wijkrechtspraak bij het oplossen van diverse en complexe problemen in bepaalde wijken. Het doel is om de veiligheid, leefbaarheid en het maatschappelijk welzijn in deze wijken te verbeteren, evenals het voorkomen van recidive en criminaliteit.

Experimenten bij verschillende rechtbanken

Sinds 2019 zijn er experimenten met wijkrechtspraak bij verschillende rechtbanken in Nederland. De wijkrechtspraak is geïnspireerd door de community courts in de Verenigde Staten en sluit aan bij de ambitie van de Rechtspraak om haar maatschappelijke effectiviteit te vergroten. In de komende jaren zal wijkrechtspraak op meerdere plaatsen in Nederland worden geïmplementeerd.

Doelen onderzoek

Het evaluatieonderzoek heeft drie hoofddoelen. Ten eerste is het gericht op het verkrijgen van inzicht in de aannames en theoretische achtergronden van wijkrechtspraak en hoe dit bijdraagt aan de beoogde doelen. Ten tweede richt het onderzoek zich op de praktijkervaringen van betrokkenen en hoe wijkrechtspraak wordt uitgevoerd.

Ten derde worden de langetermijneffecten en werkzame elementen van wijkrechtspraak geanalyseerd, zowel voor de individuele rechtzoekende/verdachte als voor de buurt. De verkregen inzichten worden gebruikt om de verdere implementatie en ontwikkeling van wijkrechtspraak te bevorderen.

Inzicht langetermijneffecten

Gedurende de periode van 2023 tot en met 2026 zullen de Universiteit Utrecht en de Universiteit Leiden de opzet en uitvoering van verschillende wijkrechtspraakinitiatieven onderzoeken. Er zal met name worden gekeken naar de langetermijneffecten en de gevolgen voor verdachten/rechtzoekenden en wijkbewoners.

Links