login »
16 januari 2023

Aanpak mensenhandel vraagt extra investering

Gemeenten geven de aanpak van mensenhandel op lokaal niveau steeds meer prioriteit. Ondanks de beschikbaar gekomen structurele financiering maken gemeenten en samenwerkingspartners zich zorgen over onvoldoende capaciteit, tijd en middelen om (goed) uitvoering te kunnen geven aan het beleid.

Verhoog budget voor aanpak mensenhandel

Het is echt nodig de integrale aanpak van mensenhandel verder te versterken en te blijven investeren in het inbedden van de bestuurlijke aanpak. In aanloop naar het Tweede Kamerdebat met staatssecretaris Van der Burg over de aanpak van mensenhandel en het prostitutiebeleid roept de VNG daarom op het budget te verhogen (bovenop de al beschikbare 2 miljoen euro). Gemeenten hebben de hulp van het rijk en andere partners als de Politie en het
OM hard nodig.

Effectievere aanpak via strafrecht

Een ander probleem is de strafrechtelijke aanpak van daders. De beoogde wijziging van artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht juichen we daarom toe: de strafbaarstelling als geheel wordt hiermee toegankelijker en de aanpak van mensenhandel effectiever. In het bijzonder benadrukken we de gevallen van ernstige arbeidsmisstanden.

Vertraagd traject Wet regulering sekswerk

Door vertraging in het traject naar de Wet regulering sekswerk zien we bij gemeenten handelingsverlegenheid ontstaan. We pleiten voor regulering met een balans tussen het vergroten van de zichtbaarheid van sekswerkers, de aanpak van illegaal sekswerk, en het kunnen delen van informatie waarbij het stigmatiseren van het beroep van sekswerker wordt voorkomen. We zien goede ontwikkelingen bij gemeenten die inspelen op een transparant en open beleid met aandacht voor destigmatisering van het sekswerk.

Meer informatie